Saturday, August 25 2012 ביקור הזדהות וסיור בכפרים המיועדים להריסה בדרום הר חברון

תושבי הכפרים יחד עם הפעילים/ות והקבוצות הפעילות באיזור מזמינים אתכם/ן לביקור הזדהות בכפרים הנמצאים בסכנת הריסה.

שר הביטחון אהוד ברק הורה להרוס שמונה כפרים פלסטינים בדרום הר חברון ולגרש מאדמתם את אלף וחמש מאות תושביהם. התושבים מוגדרים כ”פולשים לשטח אש 918″ תוך התעלמות מתיעוד היסטורי, המוכיח את קיומם של הישובים זה מאות בשנים. “שטח אש 918”, עליו מבקש הצבא לכאורה להתאמן בטענה של שמירה על “הכשירות הנדרשת לכוחות צה”ל”, כולל כ-30,000 דונם מאדמות דרום הר חברון, ובהם קרקעות פרטיות ושטחים חקלאיים, עליהן חיים ואותן מעבדים תושבי המקום מזה דורות.

מאז נוצרה “מפת אוסלו” במסגרת הסכם הביניים שנחתם ב-1995 60.2% מהגדה המערבית נכללים בשטחי סי. ישראל נוקטת במדיניות עקבית שמטרתה להעמיק ולהנציח את אחיזתה באדמות אלה ולפגוע ביכולתם של הפלסטינים להתגורר בהן. מדיניות זו מיושמת באמצעות שימוש במגוון שיטות: הפקעת קרקעות והכרזה עליהן כאדמות מדינה, העדר תוכניות מתאר, אי-מתן אישורי בנייה והריסת בתים, הכרזה על גנים לאומיים ושמורות טבע, הפקעה לטובת בניית מכשול ההפרדה ומרחב התפר ,סגירת שטח והכרזה עליו כ”שטח אימונים צבאי”. כ-18% משטח הגדה המערבית הוכרזו כ”שטחי אש” סגורים.

קיומו של משטר הפרדה תוך אפליה אינו דבר חדש בדרום הר חברון בפרט ובשטחי סי בכלל. כך, לדוגמה, בעוד איום ההריסה תלוי מעל ראשי שמונת הכפרים, הרי שעשרה מאחזי התנחלות ממוקמים בחלקם או במלואם בשטחי אש ללא מפריע.

מאז 1999 תלוי איום הגירוש מעל ראשי התושבים. בתקופה הקרובה עתיד גורל הכפרים להיות מוכרע.

ביום שישי, 31 לאוגוסט נצא לביקור הזדהות באזור שטח האש ובכמה מן הכפרים העומדים בסכנת הריסה. בואו לשמוע ולראות, לקבל הסברים ולשאול שאלות.

 לפרטים והרשמה:

  תל אביב – אלמה 0542292474    ירושלים – לי 0543043483

 

* תנאי הניידות בשטח הם לא פשוטים והביקור מיועד למיטבי/ות לכת.

יש להצטייד בכובע, מים, תעודה מזהה, בגדים ונעליים נוחות להליכה (לא סנדלים).