... ...
כל הפעילויות חלון פעילויות
יום שבת, 7 בינואר 2017 7.1.2017 פעילות תעאיוש בבקעת הירדן מציאות הנישול בבקעת הירדן. שני מאחזים חדשים ושלוחה – אחד באום זוקא, שם מקבלים המתנחלים תמיכה מהבסיס הצבאי הצמוד ומאיימים על הפלסטינים מסמרה. אחד מעל חמה, שם מקבלים המתנחלים מים מגבעת סלעית, בעצמה מאחז של ההתנחלות מכולה, ומונעים מהפלסטינים מחמה לרעות באדמותיהם. ושלוחה – צמוד להתנחלות רותם שמאיימת על הקהילות הפלסטיניות בסביבתה ומצמצמת את שטחי המרעה שלהם.
המשך...