... ...
כל הפעילויות חלון פעילויות
יום שבת, 15 בנובמבר 2014 פלסטינים ופעילים הותקפו ליד ההתנחלות אספר עוד ארוע של תקיפת פלסטינים על אדמתם הפרטית על ידי מתנחלים, ליד ההתנחלות אספר (מיצד).
המשך...