... ...
כל הפעילויות חלון פעילויות
יום שבת, 15 במרץ 2014 משנכנס אדר מרבין ברשעות מתנחלים מעתניאל פולשים לאדמה פרטית, מגרשים רועים, מטרידים מינית ומאיימים על פעילים. הצבא, כמובן, אינו עושה דבר.
המשך...