... ...
כל הפעילויות חלון פעילויות
יום שבת, 29 במרץ 2014 זנותא מאת עדן מדי פעם גם מצליחים לעשות משהו. אחרי כמה שעות נעימות במרעה, הצבא והמשארה הגיעו ורוב הרועים ביצעו נסיגה טקטית מחשש מעצר. נשארנו עם כמה מהם לחכות למנהל האזרחי שיכריע במפות ובמופתים למי מותר להיות איפה. לקח להם משהו כמו שלוש שעות אז זכינו בעוד הרבה שמש ובשיחה מעמיקה עם המ”פ הנחמד שישב וחיכה איתנו, ובינתיים שפך את לבו על דא ועל הא באופן מאוד לא אופייני. כשנציג המנהל הגיע לבסוף לא נותרה ברירה, לאחר שתמה מכסת ההתגודדויות וההתיעצויות, אלא לומר שאכן המפה שבידינו מדויקת ואין מניעה לרעות או הצדקה לגרש. […]
המשך...