Tuesday, February 23 2010 הערעור של עזרא נאווי על הרשעתו

הערעור של עזרא נאווי על הרשעתו בתקיפת שוטר והתפרעות יתקיים בירושלים ביום רביעי, 3 למרץ בשעה 12:30, בפני ההרכב בן-עמי-מינץ-רפופורט בבית המשפט המחוזי בירושלים, רח’ צאלח א-דין.

לפרטים נוספים על המקרה