Saturday, March 6 2010 שתילה בנבי סמואל

בשבת הצטרפו מספר פעילים ליום שתילה בנבי-סמואל. השתילה אורגנה על-ידי הארגון “סאביל” והשתתפו בה גם פעילים ממזרח-ירושלים, מנצרת ויפיע וכמה מתנדבים בינ”ל. הכפר נבי-סמואל נמצא מצפון לירושלים, בסמוך לשכונת רמות. חלקו הגדול של הכפר פונה בתחילת שנות השבעים ורוב התושבים גורשו מהמקום. כיום רק מעטים מתושבי הכפר זוכים לקבל אישור כניסה לישראל. גם הגישה לרמאללה מסובכת. “ברגל אני יכול ללכת עשר דקות ולהגיע לרמאללה,” סיפר לנו עיד, תושב המקום ומיוזמי השתילה, “אבל אסור ואז במכונית לוקח לי ארבעים דקות להגיע לשם.” תושבי הכפר זוכים להטרדות מכמה כיוונים: תלמידי הישיבה במקום; השכנים מהר-שמואל הסמוכה; ישראלים שמחליטים לבוא ולגור בחיק הובע על אדמות המקומיים ושאר הטרדות הרגילות של הכיבוש. חלקות אדמה שמעובדות על-ידי תושבי המקום מושחתות מדי פעם: עצים שניטעו במספר חלקות נעקרו ולאחרונה טרקטור עלה על חלקה וחרש אותה כשהוא הורס את השתילים הצעירים שבה. תלונות שהוגשו למשטרה טופלו שאיחור רב (הרחקת פולשים לאדמות) או שלא טופלו כלל (השחתת רכוש ועקירת עצים, תקיפות.) לפחות במקרה אחד שבו הותקף אחד מהתושבים על-ידי ישראלים המקרה נגמר במעצר תושב הכפר והאשמתו בתקיפה.

השתילה עברה בשקט וללא אירועים מיוחדים ונוהלה ביד רמה על-ידי גברת זקנה, מהוותיקים שבתושבי המקום. המשטרה באה לבקר אך לא הציקה לנו יותר מדי. כעת צריך לבדוק איך ניתן להמשיך ולסייע לתושבים במקום. צריך לזכור שהכפר הקטן נמצא בין רמות להר-שמואל ולכן יש לצפות להגדלת הלחץ על התושבים שמפריעים ליצירת הרצף הטריטוריאלי מצפון לירושלים.

סאביל, הארגון האחראי על יום השתילה ראוי גם הוא למחמאות. מדובר בחבורה של צעירים וצעירות שדוגלים באי-אלימות ופועלים ברחבי הגדה וגם בתוך הקו הירוק. נקווה להמשך שיתוף הפעולה איתם גם בעתיד.