Thursday, March 11 2010 תג מחיר בספא

בשעות הערב הגיעה הודעה מספא שבמסגרת מדיניות “תג המחיר” של תושבי בת עין, שם הרס הצבא מבנים בלתי חוקיים, הציתו המתנחלים שרפות באזור וואדי ריש והצבא מונע המפלסטינים לגשת לכבותן. פעילים מקומיים ובינלאומיים שניסו לגשת לאזור השרפה גורשו באמצעות גז מדמיע ונאלצו לחזור על עקבותיהם.

פעילי תעאיוש ו”רבנים למען זכויות אדם” יצאו למקום, הצליחו להגיע אל אזור השריפה עצמו למרות כוחות הצבא שהוצבו כדי למנוע גישה כזו, וכשהיו כבר באזור הבעירה, צלצלו אל הצבא בדרישה: או שתכבו בעצמכם או שתאפשרו לנו ולפלסטינים לכבות. התשובה הראשונה שקיבלנו היתה “אין שריפה” – וזאת כשאנחנו עומדים במקום ומצלמים את האש. לאחר מכן הובטח שהאש כבר דעכה, ובכלל הם מטפלים בזה. אלא שהאש בערה ואיש לא טיפל בה. בינתיים החלו הפעילים מכבים את האש שאיימה להתפשט לאזורים שבהם נטעו לאחרונה עצים חדשים. לאחר שלוש שעות של עבודה מאומצת כובתה האש, והפעילים עזבו את השטח עוד לפני שהתקבלה החלטת הצבא מי צריך ומי רשאי לטפל בכיבוי.