Saturday, March 13 2010 ליווי רועים באום זיתונה ומופכרה

לאחר שבועות רבים בהם מנע הצבא מרעה באזור אום זיתונה, בטיעונים שונים ומתחלפים, ותמיד באמצעות “צו שטח צבאי סגור” שחוקיותו מפוקפקת ורשעותו גלויה, הגענו בקבוצה גדולה ונחושה להבטיח את הרעיה באזור זה בו היא הותרה בלא כל הפרעה במשך כל השנים האחרונות.

מעט לאחר שהגענו ופגשנו ברועים ועדריהם, הגיע גם הצבא. החיילים ניסו להתעלם מנוכחותנו ולגשת ישר אל הרועים במטרה לסלקם. אלא שהפעם עמדנו בדרכם ולא אפשרנו להם להגיע אל הרועים. משהו בתדהמה ובנחישות עבד. החיילים עמדו על מקומם וגייסו לעזרתם כוחות נוספים, צבא, משטרה, מג”ב ומנהל. במשך כל הזמן הזה המשיכו העדרים לרעות במקום, ולבסוף, לכשהיגעו אנשי המנהל האזרחי, אושר המשך המרעה, בעמקים ובשלוחות, תחת אבטחה של הצבא, ובנוכחותנו. גדליה, רכז הביטחון של התנחלות מעון הסמוכה, שניסה לשכנע את כוחות הביטחון לסלק את העדרים, וברגע מסוים אפילו ניסה לחטוף עז מאחד העדרים כבת ערובה, אולץ לעזוב את המקום. לראשונה מזה שבועות רבים התאפשר המרעה בכל האזור. בשבועות הקרובים נחזור לאום זיתונה כדי לוודא שאין מדובר במקרה חד פעמי.

אלא שבכך לא הסתיימו קורותינו בשבת זו.

סמוך לשעה שתייים בצהריים, לאחר שנוכחנו שהמרעה מתנהל על מי מנוחות, קיבלנו הודעה על מתנחלים המתנכלים לפלסטיני ממפאקרה ליד המאחז “מצפה יאיר”. מיד יצאה למקום קבוצת פעילים (כשאחרים נשארים באום זיתונה לוודא שהמרעה שם ממשיך בלא הפרעה), וכשהגיעה לאזור הכניסה למאחז הצליחה לתעד קבוצת נערי מתנחלים, בסיוע החיילים המופקדים על שמירתם, כשהם גוררים אל תוך ההתנחלות חמור ושקים גדושים שנגזלו מפלסטיני תושב האזור. הפעילים הצליחו גם לחלץ את החמור הגזול מידי שוביו ולקרוא למשטרה להמשך הטיפול. בינתיים איתרנו את הפלסטיני ממנו נגזלו החמור והשקים, להשיב לו את החמור ולהביאו למקום כדי שיוכל להגיש תלונה. כשהגיעה המשטרה וראתה את התיעוד המצולם שבידינו, שכלל  עדות ברורה לכך שהחיילים לא רק שלא מנעו עבירה אלא אף השתתפו וסייעו לה באופן אקטיבי, פעלה ביעילות מפתיעה: תוך דקות נשלח ג’יפ אל תוך המאחז וחזר עם כל השקים, על תכולתם, ואלו הוחזרו לפלסטיני ממנו נגזלו.

13-03-10 03

13-03-10 04