Saturday, March 20 2010 ליווי רועים באום זיתונה

לאחר כשעתיים של מרעה שלוו שלח רבש”צ מעון קבוצת חיילים לגרש את הרועים. הפעילים עמדו בדרכם ומנעו מהם לגשת אל הרועים ועדריהם. בתסכולו ניסה אחד החיילים לתפוס כבשה כבת ערובה כדי לאלץ את הרועים לגשת אליו, אלא שהפעילים חילצו את הכבשה מידיו. כאשר גם זה לא צלח, ניסו החיילים לתפוס אחד מילדי הרועים בכדי לאלץ את אביו להגיע אליהם, אלא ששוב חילצו הפעילים את הילד. לאחר זמן מה החיילים עזבו את השטח והמרעה התנהל בשלווה עד שעות אחר הצהריים כמתוכנן. במהלך הפעולה נעצרו חמישה פעילים ששוחררו לקראת הערב.

לאחר סיום המרעה נקראו הפעילים לעזרת רועה נוסף שעוכב בידי הצבא באזור סוסיא. מיד כשהגיעו לשם הפעילים הרועה שוחרר והמרעה המשיך להתקיים בשלווה גם שם.