Saturday, March 27 2010 ליווי רועים באום זיתונה

בגשם שוטף שלא חדל במשך שעות ארוכות. שוב הזעיק רבש”צ מעון את הצבא לגרש את העדרים מאדמותיהם, ושוב נצבו פעילים בדרכם ומנעו מהם להגיע אל הרועים והעדרים. גדליה, רבש”צ מעון ניסה לתפוס עז במטרה לאלץ את בעליה לבוא אליו, אך הפעילים חילצו את העז מידיו וחזרו ללוות את הרועים. החיילים ניסו לגרש את הפעילים על סמך צוו שטח צבאי סגור בלתי חתום שהציגו בפניהם. לאחר התדיינות עם אנשי המנהל האזרחי והמשטרה שנקראו למקום, אושר לרועים להמשיך לרעות במקום ולפעילים להישאר באזור כדי לוודא שלא יותקפו או יגורשו. במהלך הפעולה נעצרו שני פעילים אותם האשים גדליה, רבש”צ מעון, בתקיפה. הוגשו גם תלונות נגדיות כנגד גדליה, שצילומי הווידאו מראים בבירור שדווקא הוא היה זה שתקף את הפעילים בניסיונו לגזול את העז. כן הוגשה תלונה נגד החיילים שבמהלך הארוע עמדו מנגד ולא מילאו את חובתם למנוע את העבירה הפלילית של גדליה ולפעול כנגד התוקפן כפי שהם נדרשים ע”פ הוראות הצבא. הפעילים שוחררו מאוחר יותר באותו יום.