Saturday, November 19 2011 חריש ועבודות תשתית

השבת קיבלה את פנינו בקשת בענן, מלאה מקצה אל קצה, כשער לדרום הר חברון ביום היורה. חריש אצל אבו קביטה עבר בהצלחה. לאחר מכן נסענו לביר אלעיד, להמשך עבודות התשתית. שעות רבות של עבודה במצב רוח מרומם עברו בנחת. עם תום העבודה התכסו השמיים עננים. עקב תקלה במצבר, נתקע הטרנזיט באזור סוסיא, ונאלצנו ללכת לשם ברגל, בעוד שהגשם מסתער בהדרגה. צעדנו ברוח הרטובה והמקפיאה. נאספנו על ידי ידידינו מכפר סוסיא לאחד האוהלים. יובשנו והתחממנו בתה, הטרנזיט תוקן, וחזרנו הביתה עם צאת השבת, רצוצים אך מרוצים. השעורה שזרענו זכתה להשקיה, התעלות ששיקמנו נתמלאו מים והבארות שחפרנו יגשימו סוף סוף את ייעודם, לעת עתה.