Saturday, December 24 2011 חריש בוואדי ג’חייש, ביקור בכפר אתיר, טוואנה וטובא
מספר פעילים/ות ליוו חריש סמוך לוואדי ג’חייש, כק”מ דרומית מערבית להתנחלות סוסיא. משם נסענו לבקר בכפר הבדואי אתיר הנמצא בתוך גבולות “הקו הירוק” כעשרה ק”מ ממעבר “שני” בו התבצעו ביום רביעי האחרון, הריסות ע”י מנהל מקרקעי ישראל. כ-60 נפשות נשארו ללא קורת-גג. כ-30 יעשו את הלילה בחדר פח קטן שגגו מחורר. השאר התפזרו זמנית בין בתי הכפר.
משם נסענו לטוואנה. סמוך לטוואנה שוכן המאחז הבלתי חוקי “חוות מעון”. מתנחליו נוהגים לתקוף ולהזיק לתושבי טוואנה ולרכושם. בשבוע שעבר הוצב מגדל שמירה חדש, על גבעה שבעבר המתנחלים הקימו עליה אוהל ונראה שזהו נסיון נוסף לקבע את ההשתלטות באיזור. בדרך  הצטרפו אלינו ארבעה חיילים שהזעיקו תגבורת, כשהגענו למגדל השמירה כבר הגיעו כוחות רבים. הם נלחצו מהעובדה שפעילים ופלסטינים מגיעים לאיזור חוות מעון. בלחץ קציני הצבא הפלסטינים התבקשו לעזוב. אנחנו המשכנו לכיוון הלולים של מעון ומשם לטובא.
למרבה הצער, תושבי טובא אינם יכולים לעבור בדרך זו ונדרשים לעשות עיקוף של למעלה מ-20 ק”מ שנמשך בטרקטור למעלה משעה. ילדי טובא והאיזור עושים דרך זו בכל יום לביה”ס כשהם מלווים ע”י הצבא. הליווי לא פעם מאחר או שאינו מגיע ולא מונע מהמתנחלים להציק ולתקוף אותם מידי פעם.
התארחנו בטובא ואחרי כשעה יצאנו לדרכינו חזרה.
24-12-11 03
24-12-11 04
24-12-11 05
24-12-11 06
24-12-11 07
24-12-11 0824-12-11 09
24-12-11 10
24-12-11 11