Saturday, September 1 2012 תקיפה נגד פעילים ליד מצפה יאיר; מרעה באום על-עמאד, ריחייה ומופקרה. ליווי חקלאים בא-טוואני

בשבת זו ליוונו רועים בארבעה מקומות שונים. בריחייה ובאום אל-עמאד עבר המערה בשקט, ובאום אל עמד הרועים אף סיפרו כי רעו במקום בו לא הצליחו לרעות כלל בעשר השנים האחרונות. קבוצת פעילים נוספת ליוותה רועים ממופקרה ומאום דורית לאדמות המרעה שלהם ליד המאחז אביגיל. בניגוד לשבוע הקודם, הפעם לא גירש הצבא את הרועים והחיילים אף לא התקרבו אל הרועים והפעילים. קבוצת אחרים ליוו רועים ליד מצפה יאיר, במקום בו הותקפו הפעילים והרועים שבוע קודם לכן. גם בשבת הזו תקפו מתנחלי מצפה יאיר את הפעילים. באופן חריג הורה קצין שנכח במקום לעצור את המתנחל התוקף, אך פעיל אותו תקף המתנחל באגרוף נדרש אף הוא להתייצב במשטרה לחקירה.

לסיום ליוונו את תושבי אטוואני שיצאו בתהלוכה ססגונית להשקות את עצי הזית שלהם, הנמצאים בסמוך לחוות מעון.