Saturday, September 8 2012 חזרה לבתים נטושים, חריש באדמות שווהאין וליווי רועים

שבת מלאת פעילות: ליווי רועים וחקלאים וכניסה לבתים נטושים ליד ההתנחלות נוקדים.

בבוקר ליוונו רועים בארבעה מקומות. בריחייה ליוו פעילים שלושהארבע עדרים שרעו באין מפריע. באום עלעמאד ליוונו מספר עדרים. חייל בודד התריע באחד הרועים לבל יעבור את דרך הפטרולים, דרך הנמצאת הרחק מחוץ לתחומה של עתניאל, ההתנחלות הקרובה ביותר. עד לפני חודש ספורים, היו החיילים והמתנחלים מרחיקים את הרועים מאות מטרים מדרך זו, ורק מאמץ עיש של הרועים ,שלנו ושל עורכות הדין הנפלאות של ארגון שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם פתח בפניהם את איזורי המרעה החדשים. גם כיום אין הרועים יכולים להגיע לאזורים אלה ללא ליווי. רועה צעיר סיפר לנו שיום קודם לכן גירשו חיילים אותו ואת עדרו בטענה שמדובר בשטח צבאי סגור (מבלי שהראו לו כל צו).

קבוצה שלישית ליוותה רועים באום אל עראייס ליד המאחז מצפה יאיר. בשבועות הקודמים תקפו המתנחלים רועים ופעילים במקום זה. גם השבוע פיזרו מתנחלים את העדרים. מתנחל איים על אחד הפעילים בנוכחות שוטרים וחיילים שלא עשו דבר. לאחר שהרועים אספו מחדש את העדרים וביקשו להמשיך במרעה גרשו אותם החיילים.

קבוצת פעילים נוספת ליוותה רועים ליד המאחז אביגיל. גם שם גירשו חיילים את הרועים.

לאחר מכן נסענו ללוות חקלאים באדמות משפחת שווהאין סמוך להתנחלות מעון. מדובר באדמות שעליהן התנהל מאבק משפטי ממושך, ושבני המשפחה היו מנועים מלעבדן במשך שנים. בשבת זו הם זכו סוף סוף לחרוש את אדמתם, על אפם וחמתם של כשמונה עשר מתנחלים, שנהדפו שוב ושוב בידי מגב והצבא בחזרה אל הכביש, בעודם מקללים את החיילים והשוטרים ודוחפים אותם וצועקים שהאדמה שייכת להם.

לבסוף נסענו צפונה,מטרתנו הפעם: בתים פלסטיניים הסומוכים להתנחלות נוקדים, אשר עמדו נטושים ב-15 השנים האחרונות עקב אלימות המתנחלים. הכניסה אל הבתים יחד עם דייריהם לשעבר, ביניהם קשיש בן 102 הייתה רגע מרגש. בתוך הבתים נראו קירות ששברו המתנחלים. בדרכנו חזרה הגיע גיפ עם חיילים עצבניים למדי אשר שאלו האם יש לנו אישור לשהות על קרקע פלסטנית פרטית, אשר נמצאת מחוץ להתנחלות.