Saturday, December 12 2009 הפגנת המונים מחוץ לבית המשפט

בעקבות המעצרים הרבים בהפגנת יום השישי בשייח’ ג’ראח  יצאה הקריאה הבאה:

בשבועות האחרונים מתקיימת מדי יום שישי הפגנה נגד גירוש תושבי שייח ג’ראח מבתיהם. במהלך ההפגנה אתמול התפרצה המשטרה לעבר המפגינים תוך שימוש בכוח חסר תקדים, פצעה יותר מעשרה מפגינים ועצרה 27 מהם. העצורים בילו את הלילה במעצר, והערב יובאו להארכת מעצר. תגובת המשטרה נראית כמתוכננת מראש על מנת לדכא את ההפגנות ההולכות וגדלות, ולהשתיק את המחאה הציבורית סביב המדיניות המכוונת של ייהוד מזרח ירושלים. דיכוי ברוטאלי של הפגנות חוקיות ובלתי אלימות לא ישתיק את המחאה.

לא נשתוק.
לא נעמוד מנגד אל מול גירוש תושבי שייח ג’ראח ודיכוי מחאתם.

הפגנה היום בערב 19:00 מול בית משפט השלום בירושלים

וכתוצאה ממנה, כמאתיים מפגינים התאספו במוצאי יום שבת ברחבת בית המשפט על מנת להפגין את תמיכתם בעצורים, ולהפגין נגד הברוטליות של השיטות הישראליות להרחקת הפלשתינאים ממזרח ירושלים. במשך למעלה משמונה שעות, עמדו המפגינים בלילה הקר ברחבת בית המשפט, מזמרים ומתופפים. השוטרים, שהיו בנוכחות מיעוט במקום, נופפו באיום במעצרים נוספים. המפגינים התעמתו עם פקחי יחידת עו”ז מרשות ההגירה, שהגיעו לבית המשפט וחטפו את שלושת העצורים הבינלאומיים. לאחר שהרכב של רשות ההגירה הצליח לעזוב את המקום עם העצורים – בעזרתם של השוטרים – השוטרים נעלמו מן המקום. זאת על מנת לאפשר לקבוצה של כתריסר בני נוער ימניים שיכורים להתגרות במפגינים. וזה אכן מה שאירע, באמצעות דחיפות ומהלומות אקראיות. לאחר שהתגרות זו לא הניבה תגובה פיזית מצד המפגינים – שהייתה מאפשרת את מעצרם – המשטרה הורתה לבני הנוער לעזוב את המקום. הזמרה והתיפוף האנרגטיים נמשכו עד שאחרון העצורים שוחרר מבית המשפט. למרבה המזל, שלושת העצורים הבינלאומיים שוחררו מאוחר יותר ממתקני משטרת ההגירה, בעקבות איום לערער לבית המשפט העליון על מעצרם הבלתי חוקי.