Saturday, May 25 2019 השבוע (19-25.5) בדרום הר חברון ובבקעת הירדן

בג”צ דחה על הסף עתירה נגד גירוש פלסטינים מבתיהם לצרכי אימוני צבא
מתנחל ירה באוויר והבריח רועים מאדמותיהם באזור אל חמה. תגובת הצבא: מעצר אלים של רועים פלסטינים אחרים, ומעצר פעיל תעאיוש שהמתין לשחרורם בפתח הבסיס הצבאי

:דרום הר חברון
בשל החום העז וצום הרמדן, הרועים יוצאים לשעות מרעה מעטות בלבד, בשעות הבוקר המוקדמות.
בשבת ליוו פעילינו רועים באום אל עמאד והמרעה נערך ללא הפרעה. בוואדי סוויד ליוו הפעילים את המרעה בתוך השטח המעובד של משפחת חושייה, עם נוכחות צבאית סביב אך ללא התערבות.

בקעת הירדן:
גירוש פלסטינים מבתיהם לצרכי אימוני הצבא בחומסה נמשך.
ביום רביעי האחרון דחה בית המשפט העליון על הסף את עתירת התושבים נגד גירושם לצרכי אימונים צבאיים. הרכב השופטים סולברג-מינץ-שטיין התעלם מטענת העותרים לטעמים הומניטריים מיוחדים בשל תכיפות הגירושים וקיומם בעיצומו של חודש הרמדן, ודחה אותה בלי לקיים דיון כלל.
בבוקר אותו יום, רביעי, הוחרמה משאית עמוסה חציר שתושבי חומסה קצרו בחיפזון מחשש להתלקחות היבול כתוצאה מהאימונים. עילת ההחרמה: שטח אש.

מתנחלי מאחזים ממשיכים בנסיונותיהם לגרש רועים מאדמותיהם בבקעה, לא פעם בסיוע הצבא. במהלך חמישה ימים בשבוע החולף התלוו פעילים לרועים באזור רשאש ובצפון בקעת הירדן ואיפשרו למרעה להתנהל ללא הפרעה, לרוב. ביום שלישי עצר כוח צבאי שלושה פעילים ברשאש, בטענה שיצאו לאט מדי משטח אש; בו בזמן, הצבא איפשר למתנחל שהטריד את הפעילים להישאר באותו שטח. בהמשך שוחררו הפעילים בתנאים מגבילים.

ביום שני, 20 במאי, פלשו מתנחלים ממאחז הסמוך לרשאש עם עדריהם לשדה פלסטיני זרוע. הם יצאו מהשטח מיד כאשר פעילים הגיעו לתעד את האירוע.

ביום ששי, 24 במאי, פלש מתנחל ממאחז הסמוך לאל חמה לשדות פלסטינים. פעילים שקיבלו הודעה על כך פנו לצבא, ולאחר 20 דקות של טלפונים הצבא פינה את המתנחל מהחלקה.

ביום שבת, 25 במאי, הגיעו בעלי הקרקע הפלסטינים לרעות את עדרם באותה חלקה ליד אל חמה. המתנחל ירד מן המאחז וירה שלוש יריות באוויר, והרועים נמלטו. כוח צבאי שהוזעק למקום פגש בדרך רועים אחרים, שלא היו מעורבים באירוע, ועצר אותם באלימות. אחד הרועים חש ברע ונלקח לבית חולים, רועה אחר נעצר ונלקח לבסיס הגדודי הסמוך. פעילים ועורכי דין פעלו מול הצבא לשחרור הרועה.

בשעות הצהרים הגיעו פעילי תעאיוש לפתח הבסיס כדי לסייע לרועה לשוב לביתו, מאחר שהיה ללא טלפון, בבסיס מרוחק מביתו, בצום הרמדן ובעיצומו של גל חום קשה. חיילת ששהתה במקום עם משפחתה ב”ביקור הורים” דרשה מהפעילים להסתלק. אף שהדרישה נעשתה ללא כל סמכות, התרחק הרכב עם רוב הפעילים, ורק פעיל אחד נשאר במקום להמתין לשחרור הרועה. כעבור דקות יצא כוח מהבסיס והקצינה שפיקדה עליו הורתה לעצור את הפעיל, לאזוק אותו ולכסות את עיניו. הנוהל בוצע לקול צהלות וקללות הורי החיילים. הפעיל נשאר במצב זה כשעתיים וחצי,
עד הגיעו של איש משטרה שדיבר עם הקצינה, אז שוחרר. בינתיים שוחרר גם הרועה העצור, מבלי שהועבר לחקירת משטרה, והוחזר לביתו על ידי פעילים.