Tuesday, June 4 2019 שבת, ה1 ביוני, דרום הר חברון

השבוע בדרום הר חברון:
כוחות צבא ומנהל עיכבו פלסטינים שהעבירו צינור מים לכפרם; למאחז החדש הסמוך חוברו באין מפריע צינור מים ממשתלת סוסיה וצינור חשמל מבית הקברות של ההתנחלות, ובריכת שכשוך כבר הוצבה בחורשה

בשבת, ה-1 ביוני 2019, הבחינו פעילי תעאיוש בכוחות צבא ומנהל שעיכבו קבוצת פלסטינים וטרקטור לצד כביש 317. הפלסטינים עסקו בהנחת צינור מים שהועבר ממועצת סמוע לכפר חרבה. הכוח החרים את תעודת הזהות של הטרקטוריסט ואת מפתחות הטרקטור, והבטיח לחזור לטפל בצינור עצמו בהתאם להנחיות.

הפעילים המשיכו משם למאחז הלא מורשה החדש שהוקם בין מאחז מצפה יאיר להתנחלות סוסיה, ואיתרו צינורות מים וחשמל שהובילו אליו. צינור המים מגיע ממשתלת “ספר המדבר” של סוסיה, ש-60% ממנה הם בבעלות חברת “חישתיל”, כך שהמאחז נהנה ממים מסובסדים לחקלאות. צינור החשמל חובר לארון החשמל של בית הקברות של ההתנחלות, ולפיכך אספקת החשמל היא במימון המועצה האזורית, מכספי ציבור. בנוסף תיעדו הפעילים בריכת שכשוך מלאה שהוצבה בחורשה ליד המאחז ומבנה שירותים ומקלחת חדש, וכן פלישה חקלאית לאדמות משפחת חושייה הפלסטינית. בקבוקי בירה ריקים נערמו לצד המבנה המרכזי, ורועים פלסטינים מהסביבה דיווחו על מוזיקה רועשת בשעות הלילה. המנהל האזרחי נקרא להגיע למקום, ואנשיו באו ותיעדו את ההרחבות.

פעילינו תיעדו גם את הדיר הפועל במאחז הלא מורשה החדש הסמוך לעשהאל, והרחבה נוספת של המאחז הישן – שרות בתים חדשים ודרך שנפרצה אליהם.

באום אל עמד ובוואדי סוויד ליוו פעילי תעאיוש רועים פלסטינים במרעה, ללא אירועים מיוחדים.