Friday, May 31 2019 השבוע בבקעת הירדן

השבוע בבקעת הירדן:
רועה הוחזק כפות וכסוי עיניים במוצב “ברווז”, הוכה ושוחרר לאחר 24 שעות, פעילים שבאו להמתין לשחרורו נאזקו והוחזקו בעיניים מכוסות

ביום ראשון, 25 במאי 2019 נעצר רועה ליד עין סכות. לדבריו הוחזק במוצב “ברווז” אזוק ידיים ורגליים וכסוי עיניים כל אותו זמן, לא אפשרו לו אפילו ללכת לשירותים, ובמהלך המעצר הוכה. ביום שני הגיעו פעילים לכניסה למוצב וניסו לברר פרטים על העצור, ונעצרו אף הם – על אף בירור עם עו”ד שאישר כי שהותם במקום חוקית. שניים מהם הוחזקו בבסיס אזוקים ועיניהם מכוסות, השלישית הושארה ליד הש”ג בהשגחה. כעבור שלוש שעות שוחררו ללא חקירה משטרתית. גם הרועה שוחרר בינתיים. ביום חמישי שוב עצר הצבא שני רועים ליד עין סכות בטענה שקטפו אבטיחים בשדה (שנקטף כבר על ידי מתנחלים).

לאחר האירועים האלימים באל חמה ליוו פעילים את הרועים כמעט מדי יום במהלך השבוע שעבר, והמרעה עבר ללא הפרעה. גם ליווי הרועים ברשאש התנהל ללא אירועים מיוחדים.

בצפון בקעת הירדן, ביום חמישי ה-29 במאי, בזמן צום הרמדן ולקראת עיד אל פיטר, ביצע הצבא הריסות שהיקפן עדיין לא ידוע.

בעין אל חילווה הציבו מתנחלים שקתות ממערב לכביש והחלו לרעות פרות באזור זה, שעד כה לא הגיעו אליו.