Sunday, June 9 2019 דיווח מהשטח – השבוע בדרום הר חברון

השבוע בדרום הר חברון

חיילים דרשו מנהג רכב ההסעות של תעאיוש לדווח להם על יעדי הנסיעות של הפעילים, וכשסירב איימו לפגוע בפרנסתו; בעלי הקרקע הסמוכה למאחז החדש בוואדי סוויד חוששים להגיע לאדמותיהם לקציר ללא ליווי פעילים

בניגוד לנוהל הליווי הצה”לי שנקבע בבג”ץ, ונועד להגן על ילדי טובה בדרכם לבית הספר מפני התקפות אלימות של מתנחלי “חוות מעון”, הצבא לא סיפק בשבת האחרונה, ה-8 ביוני 2019, ליווי לשני תלמידים שהיו צריכים להגיע מטובה לבחינת בגרות בטוואני. אי לכך, פעילים מטוואני ליוו את השניים לבית הספר בבוקר, ופעילי תעאיוש הצטרפו לליווי חזרה בצהרים. התלמידים הגיעו וחזרו בשלום. ואולם, בזמן שנהג רכב ההסעות של תעאיוש המתין לפעילים בטוואני, הגיע כוח צבאי ודרש ממנו לדווח על יעדי הנסיעות של הפעילים, וכשסירב איימו החיילים לפגוע בפרנסתו. הוא עמד בסירובו.

בשבת האחרונה ליוו פעילי תעאיוש רועים באום אל עמאד ובוואדי סוויד ללא הפרעה. עם זאת, בעלי הקרקע הסמוכה למאחז החדש בוואדי סוויד צריכים להגיע לקציר וחוששים לעשות זאת ללא ליווי פעילים. הפעילים הגיעו גם בשבת זו לתעד את המתרחש במאחז לאחר שפלסטינים המתגוררים באזור דיווחו על עבודות עפר רועשות בלילות במהלך השבוע. כוח צבאי ניסה למנוע מהפעילים להגיע למאחז בלי להציג צו שטח צבאי סגור, והפעילים מחו והמשיכו בדרכם. במאחז זוהו עבודות עפר, הכשרת שטח למבנה נוסף והזזת האוהל המרכזי ומבנה השירותים מגבול השטח המוקצה להתנחלות סוסיה פנימה. ילדים מסוסיה נהנו מבריכת השכשוך. כוחות צבא רבים נוספים הגיעו לשטח, הציגו צו שטח צבאי סגור בתואנה של “סיבות בטחוניות”. הפעילים יצאו מהשטח.

באום אל עראיס
הצליח בעל האדמות לקצור ביומיים האחרונים את האדמות שאליהן הותרה לו גישה. בשני הימים, חיילים עצרו את העבודות לשלוש שעות והמשך הקציר התאפשר רק לאחר התערבות המת”ק.