Tuesday, November 20 2001 שלושה עשר הרוגים – אין אחראים

הפגנה מחוץ לבית המשפט העליון
בעת עדויותיהם של ברק ובן-עמי בפני ועדת אור

שלושה-עשר הרוגים,  עשרות פצועים ועצורים, פחד ושנאה, והשלכות חמורות על המשך החיים המשותפים – זהו המאזן הכללי של אירועי אוקטובר 2000.

מיהם האחראים לכך?

בעת עדותם של שר המשטרה לשעבר שלמה בן-עמי וראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, בוועדת אור, בימים שני ושלישי, 19 ו-20 בנובמבר ערכנו משמרת מחאה ערבית-יהודית מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים בכדי להזכיר לדרג המדיני שלא יוכל להתחמק מאחריותו לאירועי אוקטובר, ולדרוש שייעשה צדק.

נשאנו שלטים עם הסיסמאות הבאות:
13 הרוגים – 0 אחראים
השוטר ירה, המפגין נהרג, השר שתק
מפגינים: היזהרו מצלפים!
האחריות מגיעה עד הדרג המדיני!
של מי המשטרה הזאת?!
לא יורים במפגינים!!!
דם מפגינים אינו הפקר
שותפות ערבית-יהודית נגד גזענות

עוד השתתפו בהפגנה:
ועד ראשי המועצות הערביות
עמותת מוסאווה
קואליציית הנשים לשלום

or2

or1

or9-10

or11