Saturday, January 16 2010 הפגנה מחוץ לבית המשפט

הפגנה של כ 150 אישה ואיש מחוץ לבית המשפט כמחאה על מעצר של 17 עצורים ממשמרת המחאה שהתקיימה ביום שישי בשייח’ ג’ארח.

כל העצורים שוחררו ללא תנאים מגבילים (למרות דרישת המשטרה).

לכתבה בעיתון ‘הארץ’

ולעוד כתבה בעיתון ‘הארץ’